Tag: touching

25/04/2018 / Diary

Thực tế, vốn dĩ tất cả những gì chúng ta đang làm hàng ngày qua quá trình lao động, nó không chỉ giúp ích cho bản thân ta tồn tại, hay hỗ trợ cho gia đình, mà cũng là đang gián tiếp góp phần xây dựng xã hội này. Miễn là chúng ta làm nó với toàn vẹn chữ tâm.

18/04/2018 / Diary

Nguyên văn câu nói mà bà ngoại hay dạy mình lúc còn bé là: “Nhìn lên thì thấy mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì thấy mình hơn rất nhiều người”.