Tag: sài gòn

20/03/2018 / Diary

Lười sống. Ban đầu mình định đặt tiêu đề cho bài viết là vậy, nhưng sợ gây thêm tiêu cực cho bản thân và tạo thêm tâm lý hoang mang cho những người thực sự quan tâm mình.