Tag: family

10/11/2018 / Diary

Bỗng dưng nhớ lại những ngày còn bé da diết. Cuộc sống ngày ấy tuy có khó khăn, nhưng sao nó vui vẻ và đa dạng vô cùng.