Tag: devil

10/05/2018 / Diary

Cứ nhắm mắt lại là một chuỗi dài những luồng suy nghĩ tuôn ra, chủ yếu là những ký ức cũ mà mình chỉ muốn kết thúc chứ đừng xuất hiện lại nữa.