Tag: deaf and dumb

25/04/2018 / Diary

Thực tế, vốn dĩ tất cả những gì chúng ta đang làm hàng ngày qua quá trình lao động, nó không chỉ giúp ích cho bản thân ta tồn tại, hay hỗ trợ cho gia đình, mà cũng là đang gián tiếp góp phần xây dựng xã hội này. Miễn là chúng ta làm nó với toàn vẹn chữ tâm.