Tag: 30 years old

25/04/2018 / Diary

Thực tế, vốn dĩ tất cả những gì chúng ta đang làm hàng ngày qua quá trình lao động, nó không chỉ giúp ích cho bản thân ta tồn tại, hay hỗ trợ cho gia đình, mà cũng là đang gián tiếp góp phần xây dựng xã hội này. Miễn là chúng ta làm nó với toàn vẹn chữ tâm.

20/03/2018 / Diary

Lười sống. Ban đầu mình định đặt tiêu đề cho bài viết là vậy, nhưng sợ gây thêm tiêu cực cho bản thân và tạo thêm tâm lý hoang mang cho những người thực sự quan tâm mình.

09/09/2017 / Health
29/12/2013 / Health