About

Đồi chè Cầu Đất | Thành phố sương - Đà Lạt

Full name: Trần Quốc Duy [tʂəŋ˨˩ wəwk˧˥ jwi˧˧] (TRAN, Quoc Duy | 陈国惟)

Nickname: TeQuide [tə’ki:dei] (Call me by Duy, Denis, TeQuide, Dee, Tee, Lazy, Crazy, or anything you feel easiest!)

Birthday: November 17

Zodiac: ♏ Scorpio (Sun sign), ♋ Cancer (Moon Sign), ♑ Capricorn (Rising Sign)

From: Bến Tre, Việt Nam

Address: Sài Gòn, Việt Nam

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop”